Η  ιδρύθηκε το 1965 και δραστηριοποιήθηκε για πολλά χρόνια στη παροχή υπηρεσιών και την κατασκευή προϊόντων που εξυπηρετούσαν ανάγκες του κατασκευαστικού 
κλάδου. Η αρχική ονομασία της εταιρίας ήταν "ΙΒ Ηνωμένα Σωληνουργεία Α.Ε" και για πολλά χρόνια αποτέλεσε το κύριο σχήμα για τη κοινή δραστηριότητα των ιστορικών Βιομηχανιών ΙΖΟΛΑ και ΒΙΟΣΩΛ.